Medarbetarcoaching

Medarbetarcoaching handlar om att utveckla ledarskapet över mig själv genom ökad självmedvetenhet. Fokus ligger på medarbetaren och på individens roll som gruppmedlem samt styrka, behov, utveckling och ansvar.

Målet med coachingen kan bl a vara:
•Förebygga stress och ohälsa
•Att få ha en extern professionell coach i samband med t.ex. organisationsförändringar.
•Öka sin motivation
•Kunna prioritera
•Hantera en konfliktsituation
Individuell coaching kan ges via fysiskt möte, telefon eller videosamtal.

Om behov och intresse finns så kombineras detta med Decision Dynamics JTI®, personlighetsanalys*.

”Ett ökat självledarskap leder till många vinster”