Ledarcoaching

Ledarcoachingen handlar om att hitta sin inre ledare och känna trygghet i den!

Målet med coachingen kan bland annat vara att:
•Hitta dina ledaregenskaper
•Förfina ledaregenskaper
•Öka ditt fokus
•Hantera prestationsångest
•Förbättra prestationer
•Öka arbetsglädjen
•Leda din arbetsgrupp på bästa sätt
•Finna balansen i att vara människa och ledare

Konceptet för coachingen sätts ihop utifrån dina förutsättningar, behov och målsättning. Det kommer ge dig en ökad säkerhet om vem du är och ditt ledarskap samt hur det påverkar din omgivning.
Individuell coaching kan ges via fysiskt möte, telefon eller videosamtal.

Om behov och intresse finns så kombineras detta med Decision Dynamics JTI®, personlighetsanalys.

”Även en god ledare behöver jobba på sina förbättringar”