Gruppcoaching

Gruppcoaching är när en grupp personer coachas i syfte att gruppen som helhet ska uppnå gemensamma mål. Gruppens mål är då överordnad varje individs mål.

Gruppcoaching kan med fördel användas då gruppen behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar, agerar, förhåller sig till ”omvärlden” och ger varandra feedback. Det är gruppens mål och behov som styr coachingprocessen.

Metoden lämpar sig för t ex arbetsgrupper och ledningsgrupper

Gruppcoaching hjälper gruppen att bl a:
•Hitta kommunikationsnycklar
•Tydliggöra gemensamma mål
•Förbättra arbetsklimatet
•Förbättra samarbetet
•Öka förståelsen för varandras olikheter
•Öka gruppdynamiken
•Utveckla verksamheten
•Skapa arbetsglädje
Om behov och intresse finns så kombineras detta med Decision Dynamics JTI®, personlighetsanalys.

”Olikheter berikar om vi skaffar oss modet att se dom samt respekterar varandra”