OLERIA skräddarsyr chefsutbildningar och utvecklingsprogram bestående av flera olika moduler, för att passa just era behov och målsättningar.
Utbildningar handlar ofta dels om ledarskapets verktyg för att hantera feedback, coaching, svåra samtal osv, men även om att fylla på med de kunskaper som behövs inom arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning och liknande. Kunskaperna som cheferna får med sig ska kunna omsättas direkt i vardagen.
Exempel på utbildningar:
•Ny som chef
•Att leda utan att vara chef
•Hur kommunicerar du människa?
•Arbetsrätt och arbetsmiljö för ledare
•Att behöva säga som det är – Svåra samtal.
•Utbildning för HR i rehabiliteringsprocessen

”Få mer kunskap som du kan använda i ditt arbete”