HR-konsult / HR-interim

OLERIA ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en HR-konsult på plats under en längre tid. Exempel på uppdrag kan vara:

•Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet
•HR-kartläggning för att få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
•Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
•Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
•Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
•Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt
•Stöd vid lönerevision och/eller lönekartläggning
•Vara företagets HR-konsult vid behov, se även tjänsten Abonnera en HR-chef.

”OLERIA STÖTTAR DIG TILL ATT BLI DEN BÄSTA ARBETSGIVAREN”