Tjänsteområden

Oleria AB vänder sig till företag, myndigheter och organisationer på arbetsmarknaden samt privatpersoner som har viljan och modet till en förändring som leder till en hållbar utveckling. Oleria arbetar på ett lösningsfokuserat sätt med målsättningen att öka potentialen, medvetenheten och insikterna!
Utreda

Utredning kan behöva ske vid problematik i organisationen t.ex. vid konflikter, vid rehabilitering eller samarbetssvårigheter. Att via utredning klargöra och synliggöra processer för att skapa en grund för vidare utvecklingsarbete och åtgärdsplan. Detta sker vanligast via djupintervjuer med efterliggande workshop om det anses lämpligt.

Utveckla

Utveckla individer, ledare, medarbetare, grupper via det coachande samtalet och förhållningssättet. Detta kan ske enskilt och i grupp som workshop beroende på syftet med tjänsten. Det skapas en plattform som ger en trygghet för att våga ta stegen mot målet.

Avveckla

Vid omorganisationer, neddragningar och uppsägningar. HR-konsult säkerställer att alla steg i processen sker rätt arbetsrättsligt och på ett etiskt och professionellt sätt, för alla inblandade. Stödet ges innan-under-efter till företaget.

HR-Konsultation

Ett externt HR-stöd som stöttar företag som är i behov av kompetens inom HR:s olika processer under en viss tid eller händelse. Chefen ges även stöd till att kunna säkerställa att arbetsmarknadens lagar och avtal efterlevs.

TjänsterProfessionell coaching

Professionell coaching

Tillfällig inhyrning/ Interim HR-kompetens

Tillfällig inhyrning av HR-kompetens / Interim HR

HR-konsultation

HR-konsultation

Utbildningar & Workshops

Utbildningar & Workshops

Om Oleria AB

Oleria AB ägs och drivs av Camilla Granqvist Jönsson.

Utbildad personalvetare med fil.kand i arbetspsykologi, tog examen 2001, licensierad för test- och analysverktyget MBTI och JTI, diplomerad coach och medmänniska.
Har jobbat som projektledare, utbildningsledare, sektionschef, personalchef och rådgivare samt coach. Har erfarenhet av att jobba inom kommun, landsting, statlig myndighet, inom det privata näringslivet och i stiftelse.

Jobbar med människor och organisationer på ett lösningsfokuserat sätt med målsättningen att öka potentialen, medvetenheten och insikterna!

Eftersträvar en ärlig och enkel dialog, kombinerad med kompetens, lust och humor!


Tel: 0708-33 83 83
Mail: Camilla@oleria.se
Adress: Kurpromenaden 2, 372 36 Ronneby

NyheterNyföretagarCentrum Ronneby

Oleria AB stödjer NyföretagarCentrum Ronneby, med hopp om fler företagare.

Oleria AB ❤ Studier.se

Oleria AB samarbetar nu med Studier.se och erbjuder utbildningar inom exempelvis mötesteknik och presentationsteknink. Vill du veta mer? Du finner utbildningar och information via länken nedan.
Läs mer

Sponsor

Nu är Oleria AB sponsor till Team Rynkeby. Vi stödjer Barncancerfonden! Läs mer på: Team Rynkeby

Kontakta Oleria

Kontakta Oleria för ett förutsättningslöst samtal innan bokning eller offertförfrågan.
Företaget finns i Blekinge och jobbar över hela landet samt har tillgång till kontor på flera orter.
Besöksadressen till Oleria är Kurpromenaden 2, Badhus 1 i Ronneby.


  • Mobilnummer: 0708-33 83 83
  • Mail: Camilla@oleria.se
  • Besöksadress: Kurpromenaden 2, 372 36 Ronneby