Utbildningar och Workshops

Oleria kan erbjuda en rad olika Utbildningar och Workshops

Oleria AB kan erbjuda flera olika former av utbildning, som kan sträck sig från ett par timmar till flerdagarsutbildningar. Genom Studier.se finns färdiga utbildningar som är anpassade till organisationen eller företaget som vill utvecklas inom exempelvis mötesteknink och presentationsteknink.

Utbildningar och workshops kan även formas utifrån kundens behov och önskemål, det kan vara ett par timmar till flerdagarsprogram.

Inom områdena, ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, livs- och karriärplanering, stresshantering, motivation, personlig utveckling, arbetsglädje och kommunikation. Vanligast är att workshopen varvas med kortare föreläsningsdelar.

Flera arbetsgivare ser denna tjänst som en del i deras arbete för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att kunna arbeta förebyggande samt lyfta upp vissa ämnen där ledaren för workshopen blir en koordinator och samtalsledare.

Då det finns kompetens av storgruppspedagogik så är du välkommen med ett större sällskap i dessa workshops.

”Låt oss prata allvar och ha roligt under tiden"