Tillfällig inhyrning av HR-kompetens/ Interim HR

Oleria kan erbjuda Tillfällig inhyrning och Interim HR

När du har behov av tillfällig HR-kompetens, inhyrning för uppdrag som HR-chef, HR businesspartner eller HR-konsult. Kan vara aktuellt vid nyetableringar, tjänstledigheter, sjukskrivningar, vid behov av specialistkunskap inom ett område, generell förstärkning eller när ny befattningshavare skall rekryteras. Inhyrningen är oftast ute hos kund en eller ett par dagar i veckan för att bistå HR-funktion. Avtal skrivs för kortare eller längre tidsperioder, allt efter ditt behov som kund.

Finns även möjlighet att få HR på Abonnemang, fastställda timmar=fast kostnad. Kan tex vara på 20 timmar per månad.

”Oleria stöttar dig till att bli den bästa arbetsgivaren”