HR-Konsultation

Oleria kan erbjuda HR-konsultation

HR betyder Human Resources och syftar på hanteringen av de mänskliga resurserna. HR-konsultationen kan vara avgränsade punktinsatser eller som stöd inom en längre period helt anpassat efter era behov. Driver ett AFFÄRSMÄSSIGT HR-ARBETE!

områden för projekt:


  • Chefsstöd, t.ex. stöd vid förhandlingar, rehabilitering, organisationsförändring, rekryteringsstöd och vid omställning
  • Teamutveckling
  • HR-strategier, både operativa och strategiska
  • Företagskultur och attityd
  • Kompetensutveckling
  • Konflikthantering
  • Organisationens struktur
  • Upprättande av personalprocesser, tex medarbetarsamtal, introduktion, rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö
  • Stöd vid lönerevisioner och lönekartläggning


Processen genomförs utifrån kartläggning- analys - förslag på åtgärder - genomförande - uppföljning, eller enligt annan överenskommelse.

Ditt företag får en erfaren projektledare som ser strukturer och sammanhang samt ger er en objektiv syn på er förändring.

”Oleria stöttar dig till att bli den bästa arbetsgivaren”