Professionell coaching

Professionell coaching gör skillnad för den personliga utvecklingen som människa, oavsett om det är att utvecklas personligt eller yrkesmässigt. Coachningen ökar medvetandet om sina tankar, känslor och beteende. I coaching så är det klienten som är i fokus och inte själva ämnet, vilket gör att de nya tankebanorna blir mer förankrade och de egna drivkrafterna blir definierade.

Med gott lyssnande och frågor samt klargörande övningar stöttar jag klienten framåt för att identifiera drivkrafter och potential för att uppnå konkret uppsatta mål. Frågorna är kraftfulla, framåtriktade och utforskande, så att klienten hittar sina tankar, känslor och beteende/handlingar. Målet är att coachingen ska innehålla allvar blandat med lust och energi. Vi skapar en gemensam plattform som ger en trygghet för att våga ta stegen mot målet. Framgången beror på klientens engagemang och motivation, coachens roll är att vara stöttande och att inspirera klienten.

Oleria erhåller professionella coacher, enligt ICF-riktlinjer och certifiering.

Ledarcoaching

"Även en god ledare behöver jobba på sina förbättringar"

Medarbetarcoaching

”Ett ökat självledarskap leder till många vinster”

Gruppcoaching

”Olikheter berikar om vi skaffar oss modet att se dom samt respekterar varandra”

Karriärcoaching

”Ta ett jobb som stimulerar och ger dig energi”

Livsstilscoaching

”Du är värd att må bra och leva ditt liv fullt ut”

Ungdomscoaching

"Låt oss våga prata om saken tillsammans"

Personlighetsanalys Decision Dynamics JTI®

”Ett hjälpmedel för ökad självkännedom och personlig utveckling”